Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Hưng Thịnh

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Hưng Thịnh

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Thủ Đức

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Thủ Đức

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B căn hộ Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B căn hộ Lavita

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden Thủ Đức

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden Thủ Đức

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden
Đánh giá bài viết

Share this post


 
du an 8x dam sen, du an 8x plus, du an 8x rainbow, du an lavita charm, du an saigon mia, du an moonlight boulevard, du an moonlight park view, du an moonlight residences, du an sky center, du an richmond city, du an florita, du an vung tau melody, du an melody residences, du an lavita garden, du an 9 view, du an citizen, du an golden bay, du an sentosa villas, du an cam ranh mystery villas,