Mặt Bằng Căn Hộ Lavita Garden

Mặt Bằng Tổng Thể - Lavita Garden

Mặt Bằng Căn Hộ Lavita Garden

I-Mặt Bằng Tổng Thể Căn Hộ Lavita Garden

Mặt Bằng Tổng Thể - Lavita Garden

Mặt Bằng Tổng Thể – Lavita Garden

 

II-Mặt Bằng Chi Tiết Căc Hộ Lavita Garden

hung-thinh-mat-bang-can-ho-1-phong-ngu-lavita-garden hung-thinh-mat-bang-can-ho-2-phong-ngu-lavita-garden-b6-b9-a10-a11 hung-thinh-mat-bang-can-ho-2-phong-ngu-lavita-garden-hung-thinh hung-thinh-mat-bang-can-ho-2-phong-ngu-lavita-garden-thu-duc hung-thinh-mat-bang-can-ho-2-phong-ngu-lavita-gardenhung-thinh-thu-duc

Xem thêm Bản vẽ chi tiết thiết kế căn hộ Lavita Garden

III-Mặt Bằng Tầng Trệt Thương Mại-Shophouse Lavita Garden

 

Mặt Bằng Tầng Trệt Thương Mại-Shophouse Lavita Garden

Mặt Bằng Tầng Trệt Thương Mại-Shophouse Lavita Garden

 

danh-sach-can-shop-lavita-garden

danh-sach-can-shop-lavita-garden

Xem thêm Bản vẽ chi tiết thiết kế căn Trệt Thương Mại-Shophouse Lavita Garden

Mặt Bằng Căn Hộ Lavita Garden
Đánh giá bài viết

Share this post


 
du an 8x dam sen, du an 8x plus, du an 8x rainbow, du an lavita charm, du an saigon mia, du an moonlight boulevard, du an moonlight park view, du an moonlight residences, du an sky center, du an richmond city, du an florita, du an vung tau melody, du an melody residences, du an lavita garden, du an 9 view, du an citizen, du an golden bay, du an sentosa villas, du an cam ranh mystery villas,