Các Hướng View của căn hộ Lavita Garden

Các Hướng View của căn hộ Lavita Garden

Sau đây là các hướng view thực tế được chụp bằng FlyCam giúp cho khách hàng có thể hình dung rõ hơn về vẽ đẹp cũng như các hướng view thực tế khi căn hộ Lavita Garden được hình thành

view-1 view-2

view-3 view-4 view-5 view-6

Share this post


Call Now Button