Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Hình ảnh thi công đến ngày 04-9-2016 Căn hộ Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Hưng Thịnh

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Hưng Thịnh

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Thủ Đức

Thi công cốp pha sàn tầng 3 block A Lavita Thủ Đức

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B dự án Lavita Garden

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B căn hộ Lavita

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block B căn hộ Lavita

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện căn hộ Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden Thủ Đức

Thi công hạ ngầm đường dây điện dự án Lavita Garden Thủ Đức

Share this post


Call Now Button