Tiến độ thi công căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Tiến độ thi công căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Hình ảnh Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B

Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Share this post


Call Now Button