Tiến độ thi công căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Tiến độ thi công căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Hình ảnh Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A

Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B

Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Thi công cột sàn tầng 2 block B

Tiến độ thi công căn hộ Lavita Garden ngày 04/08/2016
Đánh giá bài viết

Share this post


 
du an 8x dam sen, du an 8x plus, du an 8x rainbow, du an lavita charm, du an saigon mia, du an moonlight boulevard, du an moonlight park view, du an moonlight residences, du an sky center, du an richmond city, du an florita, du an vung tau melody, du an melody residences, du an lavita garden, du an 9 view, du an citizen, du an golden bay, du an sentosa villas, du an cam ranh mystery villas,