Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Thi công cột sàn tầng 6 block A Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A căn hộ Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A căn hộ Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A dự án Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A dự án Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden thủ đức

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden thủ đức

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016
5 (100%) 1 vote

Share this post


 
du an 8x dam sen, du an 8x plus, du an 8x rainbow, du an lavita charm, du an saigon mia, du an moonlight boulevard, du an moonlight park view, du an moonlight residences, du an sky center, du an richmond city, du an florita, du an vung tau melody, du an melody residences, du an lavita garden, du an 9 view, du an citizen, du an golden bay, du an sentosa villas, du an cam ranh mystery villas,