Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Lavita garden ngày 04-10-2016

Thi công cột sàn tầng 6 block A Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A căn hộ Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A căn hộ Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A dự án Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 6 block A dự án Lavita Garden

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden thủ đức

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden thủ đức

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Thi công cột sàn tầng 8 block B Lavita Garden Thủ đức Hưng Thịnh

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Thi công cáp ngầm điện cao thế (đạt 90% khối lượng)

Share this post


Call Now Button