Mặt bằng chi tiết dự án Cam Ranh Mystery Villas

Mặt bằng chi tiết dự án Cam Ranh Mystery Villas

1. Mặt Bằng Tổng Thể Biệt Thự Cam Ranh Mystery Vilas

M8ạt bằng tổng thể Biệt Thự Cam Ranh Mystery

M8ạt bằng tổng thể Biệt Thự Cam Ranh Mystery

2. Mặt Bằng Chi tiết Biệt Thự Mystery Cam Ranh

NHẤP VÀO TỪNG MÃ CĂN ĐỂ XEM MẶT BẰNG CHI TIẾT TỪNG LÔ

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8A9A10A11A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8B9B10B11B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17

E1E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17

F1F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17

G1G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17

H1H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17

I1I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17

J1J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17

K1K2K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K15K16, K17

L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13L14L15L16L17L18

M1M2, M3, M4, M5, M6M7

N1N2, N3, N4, N5, N6N7

O1O2, O3, O4, O5, O6O7

P1P2, P3, P4, P5, P6P7

Mặt Bằng Chi Tiết Thiết Kế Biệt Thự Cam Ranh Mystery Villas

1. Mẫu Biệt Thự A1

Mẫu biệt thự A1 gồm 12 căn, với các mã căn sau:

K3, K5, K7, K9, K11, K13
L7, L9, L11, L13, L15, L17

Mẫu biệt thự A1
Mẫu biệt thự A1

2. Mẫu Biệt Thự A2

Mẫu biệt thự A1 gồm 2 căn, với các mã căn sau: L3, L5

Mẫu biệt thự A2
Mẫu biệt thự A2

3. Mẫu Biệt Thự A3

Mẫu biệt thự A3 chỉ có 1 căn là K15

Mẫu biệt thự A3
Mẫu biệt thự A3

4. Mẫu Biệt Thự A4 và A5

Mẫu biệt thự A4 & A5 gồm 2 căn là K1 và L1

Mẫu biệt thự A4 & A5
Mẫu biệt thự A4 & A5

5. Mẫu Biệt Thự B1

Mẫu biệt thự B1 là mẫu thông dụng nhất, với tổng cộng 186 căn bao gồm các lô sau:

Lô A gồm các căn: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 (Tổng cộng 16 căn trừ A9 và A11 là mẫu B2)

Lô B gồm các căn:  B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18 (Tổng cộng 16 căn trừ B9 và B11 là mẫu B2 giống như Lô A)

Lô C gồm tất cả 17 căn lô C từ C1-C17

Lô D gồm tất cả 17 căn lô D từ D1-D17

Lô E gồm các căn: gồm tất cả các căn từ E2-E18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc E1 là mẫu B3

Lô F gồm các căn: gồm tất cả các căn từ F2-F18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc F1 là mẫu B3

Lô G gồm các căn: gồm tất cả các căn từ G2-G18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc G1 là mẫu B3

Lô H gồm các căn: gồm tất cả các căn từ H2-H18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc H1 là mẫu B3

Lô I gồm các căn: gồm tất cả các căn từ I2-I18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc I1 là mẫu B3

Lô J gồm các căn: gồm tất cả các căn từ J2-J18, tổng cộng 17 căn trừ căn gốc J1 là mẫu B3

Lô K gồm các căn: K2, K4, K6, K8, K10, K12, K14, K16, K17 (tổng 9 căn lô K)

Lô L gồm các căn: L2, L4, L6, L8, L10, L12, L14, L16, L18 (tổng 9 căn lô L)

Mẫu biệt thự B1
Mẫu biệt thự B1

6. Mẫu Biệt Thự B2

Mẫu biệt thự B2 gồm 4 căn: A9, A11 và B9, B11

Mẫu biệt thự B2
Mẫu biệt thự B2

7. Mẫu Biệt Thự B3

Mẫu biệt thự B3 gồm 6 căn gốc: E1, F1, G1, H1, I1, J1

Mẫu biệt thự B3
Mẫu biệt thự B3

8. Mẫu Biệt Thự C1

Mẫu biệt thự C1 gồm 10 căn là: O2, O3, O4, O5, O6 và P2, P3, P4, P5, P6

Mẫu biệt thự C1
Mẫu biệt thự C1

9. Mẫu Biệt Thự C2

Mẫu biệt thự C2 gồm 4 căn: O1, O7 và P1, P7

Mẫu biệt thự C2
Mẫu biệt thự C2

10. Mẫu Biệt Thự C3

Mẫu biệt thự C3 gồm 10 căn: M2, M3, M4, M5, M6 và N2, N3, N4, N5, N6

Mẫu biệt thự C3
Mẫu biệt thự C3

11. Mẫu Biệt Thự C4

Mẫu biệt thự C4 gồm 4 căn M1, M7 và N1, N7

Mẫu biệt thự C4
Mẫu biệt thự C4
Nằm tọa kè tại bãi dài Cam trẻ ranh tổng nha Trang, một trong suốt những bãi biển hoang vu xinh xắn nhất vậy giới, cùng lợi cầm cố luôn trung thành phi trường Cam nhãi con và dễ dàng kết đấu cùng cạc đít vực khác cạ lắm tuyến đuồng khác nhau như:KẾT NỐI GIAO THÔNG đường SẮT đồng CAM rỡ ràng MYSTERY VILLASlối sắt Thống Nhất phứt sang trọng Khánh Hòa giàu nhà ga chính là Ga tổng nha Trang và 12 ga khác cứt càn rải rác. hiện, tuốt tuột các tuyến tàu hợp nhất đều dừng ở Ga Nha Trang.
Ngoài các tàu Thống Nhất, đương có danh thiếp tàu chồng cây cao tuyến Sài Gòn – tổng nha Trang và ngược lại đưa mệnh tiệm SN.
Thời gian di chuyển cạ tàu hỏa từ Sài Gòn đến Nha Trang trên dưới 8 – 9 tiếng.

KẾT tiếp chuyện liên lạc đàng SẮT CAO lao tổng nha TRANG – TP.HCM

Sắp đến từ Cam oắt con Mystery Villas sẽ dễ dàng di chuyển tới TP hòng Chí Minh duyệt tuyến đàng cao xông Sài Gòn-Nha Trang, đồng xốc trên dưới 350km/h bạn sẽ tới Sài Gòn chỉ trong suốt vòng 1-2h mà ôi thôi

Đáng chú ý rằng trong suốt ngày mai sẽ ảnh Thành thêm Tuyến đường sắt cao xốc Nha Trang – TP.HCM nằm trong suốt tổng trạng thái thứ tuyến đường sắt cao lao trường đoản cú Hà Nội đi TP.HCM đã xuể chôm tướng mạo Chính bao phủ duyệt.
Đây là dự án hỗ trợ kỹ tường thuật nổi thực hành tự nguồn vốn liếng trợ giúp chớ hoàn trả lại của Chính bao phủ Hàn Quốc. ăn xài chuẩn màng mão lắm trạng thái chạy tàu cùng vận tốc 350 km/h.
tham gia án còn để bộ GTVT hoàn thiện mỏng nghiên cứu tiền khả đua được đệ trình Quốc hội quyết định chủ giương đầu tư ra năm 2018.

KẾT tiếp GIAO THÔNG đường THỦY

Khánh Hòa có có vùng vịnh đặc gió, nác sâu lại nằm ở bừa đông ngữ Việt trai cận đồng tuyến dọc hải quốc tế thành thử rất thuận lợi tặng xây dựng cảng bể.
trong đó điển hình nhất là cảng trung chuyển quốc tế Vân phong tặng và cảng Cam oắt con (một trong kiền vịnh tốt nhất ráng giới cho xây dựng cảng biển).
Tổng cuống tuyền thức giấc lắm 9 bến cảng xọc hệ thống cảng bể Việt trai, gồm: chuôm khuơ, viên Khói, Hyundai Vinashin, hầm Thủy, Vân phung, Nha Trang, Học biện Hải phường, thân phụ Ngòi, Cam nhóc.

KẾT đấu GIAO THÔNG lối bộ

từ Cam nhãi nhép Mystery Villas thật dễ dàng phai kì cọ đường cỗ đến danh thiếp đít vực lân cân bằng cực vỡ lở Nguyễn bít tất Thành và quốc bại lộ 1A

GIAO THÔNG đàng cỗ hiện giờ hữu:
Tuyến Quốc bại lộ 1A bây chừ hữu vỡ lở giới rộng trường đoản cú 30 – 56m
sứ bại lộ Nguyễn thảy vách kết tiếp kiến Cảng dính dấp chẳng quốc tế Cam nhóc con và Thành phố tổng nha trang giàu bại lộ giới 80 – 90m
Tuyến đàng trải qua Cầu Mới (cầu Cam Hải) còn mở rộng vỡ lở giới lên 40m
liên lạc đường bộ trong suốt mai sau
Tuyến lối cao xốc Bắc Nam sẽ được xây dựng đi đằng Tây, đồng thời đồng tuyến đàng sắt cao xộc. lộ giới dự định lùng 120m.
Tuyến đàng chính Tây nửa đảo Cam ranh con lắm chiều trường học 14,4km, bại lộ giới 30m
các tuyến lối chính khác vỡ lở giới 30 – 36m, danh thiếp tuyến đàng liên đít vực bại lộ giới 16 – 24m

TIỆN ÍCH THIẾT KẾ BẬC THANG CỦA CAM RANH MYSTERY VILLAS

Các căn biệt thự tại Cam Ranh Mystery Villas được thiết kế theo hình bậc thang, căn sao cao hơn căn trước nhằm để tận dụng tuyệt đối hướng View biển, tất cả các căn biệt thự đều nhìn về phía biển và có thể ngắm biển bất cứ lúc nào mà không sợ tầm nhìn bị che khuất, càng về sau các căn bên trong không chỉ được ngắm biển mà còn đucợ ngắm vẽ đẹp toàn cảnh của dự án.

MẪU BIỆT THỰ TẠI CAM RANH MYSTERY VILLA

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CAM RANH MYSTERY VILLAS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH

Trụ Sở 1: 110 – 112 Trần Quốc Toản , Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ Sở 2: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại: (+848) 3888 3379 – Hotline: 0901 33 79 55 – 0949 600 555

Share this post


Call Now Button